Càncer
hereditari

Per poder comprendre les bases del càncer hereditari és necessari primer entendre l'estructura del cos humà i clarificar alguns conceptes bàsics de genètica.
Pàgina feta per Elisabet Munté Roca
Grau en Genètica 2013-2017
Universitat Autònoma de Barcelona